Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2019
LIVE

Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2019

Μείνετε Συντονισμένοι για να Δείτε Πρώτοι τα Αποτελέσματα των Φοιτητικών Εκλογών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανανεώσετε τα Αποτελέσματα!

SOS: Εάν εμφανίζεται πίνακας άλλου Ιδρύματος/Τμήματος/Σχολής είναι γιατί δεν έχουν βγει ακόμα τα πρώτα αποτελέσματα του Ιδρύματος/Τμήματος/Σχολής σας!

Μέσα από την πλατφόρμα ekloges.foititikanea.gr έχετε τη δυνατότητα να δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ την καταμέτρηση των ψήφων των Φοιτητικών Εκλογών 2019 ανά Τμήμα, Σχολή και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξεχωριστά!

Μέσα από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ θα μπορείτε να δείτε τα Αποτελέσματα των Φοιτητικών Εκλογών 2019.

SOS: Εάν εμφανίζεται πίνακας άλλου Ιδρύματος/Τμήματος/Σχολής είναι γιατί δεν έχουν βγει ακόμα τα πρώτα αποτελέσματα του Ιδρύματος/Τμήματος/Σχολής σας!

Αποτελέσματα Ανά Τμήμα/Σχολή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Γεωγραφία Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαθηματικό Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανθρωπολογία Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Πληροφορικής Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Μηχ. Σχεδίασης Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Στατιστικό Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Μηχ. Οικον. Διοίκησης Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Πολιτισμ. Τεχνολ. Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Κοινωνιολογία Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΤΝ Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Μεσογ. Σπουδ. Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Επ. Θάλασσας Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Διοίκηση Επιχ. Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιβάλλον Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΕΙ Λήμνου Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρχιτέκτονες ΑΠΘ

Οικονομικό ΑΠΘ

Κτηνιατρική ΑΠΘ

Οδοντιατρική ΑΠΘ

Εικαστικό ΑΠΘ

ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

ΠΤΝ ΑΠΘ

ΕΜΜΕ ΑΠΘ

Φιλολογικό ΑΠΘ

ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Φυσικό ΑΠΘ

Τοπογράφοι ΑΠΘ

Χ-Μ ΑΠΘ

Π-Μ ΑΠΘ

Η-Μ ΑΠΘ

Η/Υ ΑΠΘ

Φαρμακευτικό ΑΠΘ

Γεωλογικό ΑΠΘ

Δασολογία ΑΠΘ

Μαθηματικό ΑΠΘ

Γεωπονία ΑΠΘ

Ψυχολογία ΑΠΘ

Ιταλικό ΑΠΘ

Γερμανικό ΑΠΘ

Αγγλικό ΑΠΘ

Θεολογία ΑΠΘ

Ι-Α ΑΠΘ

Φ-Π ΑΠΘ

Βιολογικό ΑΠΘ

Νομικό ΑΠΘ

Χημικό ΑΠΘ

Ιατρική ΑΠΘ

Γαλλικό ΑΠΘ

Πολιτικό ΑΠΘ

Μηχαν. Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΑΠΘ

Ποιμαντική ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο ΑΣΚΤ

Γεωπονική ΓΠΑ

ΠΤΝ ΔΠΘ

ΠΤΔΕ ΔΠΘ

Ιατρική ΔΠΘ

Κοιν. Διοικηση ΔΠΘ

Ιστορικό ΔΠΘ

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Νομική ΔΠΘ

Πολυτεχνείο ΔΠΘ

Παραευξίνειες ΔΠΘ

Μορ. Βιολογία ΔΠΘ

Δασολογία ΔΠΘ

Αγροτικής Αν. ΔΠΘ

Πολιτικών Επιστημών ΔΠΘ

Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

ΠΤΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Μηχανολόγοι Μηχανικοί Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Μηχ. Η/Υ & Τηλεπ. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Φιλοσοφική ΕΚΠΑ

Νομικό ΕΚΠΑ

ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Φυσικό ΕΚΠΑ

Νοσηλευτική ΕΚΠΑ

Πολιτικό ΕΚΠΑ

Οικονομικό ΕΚΠΑ

ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ

Οδοντιατρική ΕΚΠΑ

Χημικό ΕΚΠΑ

Βιολογικό ΕΚΠΑ

ΠΤΝ ΕΚΠΑ

ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ

Φαρμακευτικό ΕΚΠΑ

Ιατρική ΕΚΠΑ

Η/Υ ΕΚΠΑ

Μαθηματικό ΕΚΠΑ

Γεωλογικό ΕΚΠΑ

Τουρκικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Μεταλλειολόγοι ΕΜΠ

Χ-Μ ΕΜΠ

Π-Μ ΕΜΠ

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Μηχανολόγοι ΕΜΠ

Αρχιτέκτονες ΕΜΠ

Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ

Τοπογράφοι ΕΜΠ

Ναυπηγοί ΕΜΠ

Οικονομικό ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μηχανολόγοι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π-Μ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ζωϊκής Παρ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κτηνιατρική ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ιατρική ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βιοχημεία ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι-Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχιτεκτονική ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδ. Αγωγής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χωροταξία ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φυτική Παρ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η/Υ & Βιοϊατρικής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μετάφρασης ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Αρχειονομίας ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Ιστορικό ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Μουσικό ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Πληροφορική ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Τεχνών Ήχου & Εικόνας ΙΟΝΙΟΥ Πανεπιστήμιο

Η/Υ Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φιλολογικό Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιατρική Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΤΝ Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΠΨ Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βιολ. Εφαρμογών Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιστήμη Τεχνών Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υλικών Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χημικό Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φυσικό Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μαθηματικό Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ι-Α Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΑΜΑΚ

Φυσικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Χημικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΔΕ Παν. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΝ Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Οικονομικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Φιλοσοφική Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Ψυχολογία Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Κοινωνιολογία Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Ιατρική Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Βιολογικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Η/Υ Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Μαθηματικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Πολιτικό Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Εφ. Μαθηματ. Παν. ΚΡΗΤΗΣ

Επιστ.Υλικών Παν. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΠ Παν. Πελοποννήσου

Ιστορικό Παν. Πελοποννήσου

Θεατρικό Παν. Πελοποννήσου

Πολιτικών Διεθνών Σχέσεων Παν. Πελοποννήσου

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Παν. Πελοποννήσου

Πάντειος ΠΑΝΤΕΙΟ

Ηλεκτρολόγοι Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

ΠΤΝ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Μαθηματικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Π-Μ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Επιστ. Υλικών Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Διοικ. Επιχ. Αγροτ. Πρ. και Τροφ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Αρχιτεκτονική Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Φιλοσοφία Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Διοίκηση Επιχ. Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Διαχείρ. Περιβάλλ. & Φυσ. Πόρ. Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Χ-Μ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Μηχ. Η/Υ Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Ιατρική Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Θέατρο Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Φιλολογικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Γεωλογικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Βιολογικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Χημικό Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Μηχανολόγοι Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Διαχ. Πολιτισμ. Περιβ. & Νέων Τεχν. Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ

Αρχιτεκτονική Πολ. ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΜΥ Πολ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΔ Πολ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗ.ΠΕΡ Πολ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧ.Ο.Π. Πολ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΣΟΟ

ΤΕΙ

ΣΕΥΠ TEI Αθήνας

ΣΤΕΦ TEI Αθήνας

ΣΔΟ TEI Αθήνας

ΣΤΕΤΡΟΔ TEI Αθήνας

ΣΓΤΚΣ TEI Αθήνας

ΣΤΕΦ TEI ΑΜΘ

ΣΔΟ TEI ΑΜΘ

ΣΤΕΓ TEI ΑΜΘ

ΑΣΠΑΙΤΕ TEI ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΔΟ TEI Δυτικής Ελλάδας

ΣΕΥΠ TEI Δυτικής Ελλάδας

ΣΤΕΦ TEI Δυτικής Ελλάδας

ΣΔΟ TEI Δυτικής Ελλάδας

ΣΤΕΓ TEI Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Αιγίου TEI Δυτικής Ελλάδας

Τεχνολόγων - Γεωπόνων TEI Δυτικής Ελλάδας

ΣΔΟ TEI Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΕΦ TEI Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΕΓ TEI Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΕΦ TEI Δυτικής Μακεδονίας

Διοικ. Επιχειρήσεων TEI Δυτικής Μακεδονίας

ΣΕΥΠ TEI Ηπείρου

ΣΤΕΓ TEI Ηπείρου

ΣΔΟ TEI Ηπείρου

ΣΔΟ TEI Ηπείρου

Εφαρμ. Ξένων Γλωσσών TEI Ηπείρου

Λ.Π. Μουσικής TEI Ηπείρου

Τεχνολογίας Τροφίμων TEI Ιονίων Νήσων

Διοίκ. Επιχ. και Τουρ. Επιχ. TEI Ιονίων Νήσων

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας TEI Ιονίων Νήσων

Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς TEI Ιονίων Νήσων

ΣΔΟ TEI Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΤΕΦ TEI Κεντρικής Μακεδονίας

Σχ. Ένδυσης TEI Κεντρικής Μακεδονίας

Τυπ. Προϊόντων TEI Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΔΟ TEI Κρήτης

ΣΕΥΠ TEI Κρήτης

ΣΤΕΓ TEI Κρήτης

ΣΤΕΦ TEI Κρήτης

ΣΤΕΦ TEI Κρήτης

Μουσικής Τεχνολογίας TEI Κρήτης

ΣΤΕΦ TEI Πειραιά

ΣΔΟ TEI Πειραιά

ΣΤΕΦ TEI Στερεάς Ελλάδος

ΣΔΟ TEI Στερεάς Ελλάδος

ΣΤΕΓ TEI Στερεάς Ελλάδος

ΣΔΟ ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΕΥΠ ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΤΕΓ ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Καρδίτσας ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Τρικάλων ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΤΕΓ ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΣΔΟ ΤΕΙ Πελοποννήσου

Η/Υ & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Πελοποννήσου